29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

KLASA EKOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone:  biologia, geografia, język angielski.

Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzenie wiedzy z geografii i biologii oraz języka angielskiego.

Uczniowie dodatkowo w ramach lekcji poznają mechanizmy kształtujące otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza w zakresie ekologii, klimatologii, biogeografii i różnorodności biologicznej. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie kompetencji przyrodniczych i badawczych. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach geoinformatycznych.

Program klasy ekonomicznej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, geografia,gospodarka i planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu, zarządzanie w ochronie przyrody i środowiska.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.