25Wtorek, 25 stycznia 2022Tatiana, Paweł, Miłosz
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

W klasie MEDIALNEJ uczniowie będą się uczyli w zakresie rozszerzonym języka polskiego i historii. Dodatkowo zakres materiału będą mieć poszerzony o elementy prawa, a także o edukację filmową i teatralną oraz warsztaty dziennikarskie.

Wybierając naukę z klasie medialnej, uczniowie otrzymują możliwość korzystania z warsztatów dziennikarskich i kreatywnego pisania, współpracy ze studiem nagrań, zajęć w palcówkach kulturalnych, które poszerzą ich wiedzę i umiejętności. Mogą realizować swoje pasje, włączając się w prowadzenie szkolnej gazety.

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: intermedia, filologia polska, filologie obce, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo i inne.

 Film o klasie medialnej

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl
Dokumenty wyślij na adres: rekrutacja@28lo.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.