17Poniedziałek, 17 czerwca 2024Albert, Laura, Adolf
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo
sobota, 24 czerwca 2023

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej 2023

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej 2023

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej:

23.06.2023 r. godzina 11:00 do 13:00

27.06.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

29.06.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

04.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

06.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

07.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

10.07.2023 r. godzina 09:00 do 15:00

19.07.2023 r. - 26.07. 2023 r godzina 09:00 do 13:00

 

W dniach 23 czerwca – 10 lipca 2023 roku należy uzupełnić wniosek o poświadczoną z oryginałem kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

W dniach 19 lipca - 26 lipca, wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli  poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- dwie podpisane fotografie 30x42mm,
- karta zdrowia.