24Piątek, 24 marca 2023Gabriel, Marek, Gabor
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

15  maj –  19 czerwiec 

Składanie wniosków o przyjęcie

23 czerwca –  10 lipca

Dostarczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu i kopii świadectwa

  19 lipiec

 Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  19 lipca - 26 lipca 

Potwierdzenie woli przyjęcia

 27 lipca

Listy przyjętych i nieprzyjętych

  

 


 

Komunikat w sprawie  postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 Informacje Wydziału Edukacji w Krakowie 

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty -