29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

15  maj –  19 czerwiec 

Składanie wniosków o przyjęcie

23 czerwca –  10 lipca

Dostarczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu i kopii świadectwa

  19 lipiec

 Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  19 lipca - 26 lipca 

Potwierdzenie woli przyjęcia

 27 lipca

Listy przyjętych i nieprzyjętych

  

 

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej:

23.06.2023 r. godzina 11:00 do 13:00

27.06.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

29.06.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

04.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

06.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

07.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

10.07.2023 r. godzina 09:00 do 13:00

19.07.2023 r. - 26.07. 2023 r godzina 09:00 do 13:00


 

Komunikat w sprawie  postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 Informacje Wydziału Edukacji w Krakowie 

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty -