29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Języki obce

W Szkole uczymy się jednego języka jako wiodącego - angielskiego (więcej godzin lekcyjnych w cyklu kształcenia) i drugiego jako dodatkowego spośród wybranych:

W niektórych klasach dodatkowo uczniowie uczą się łaciny - jest to przedmiot nadobowiązkowy.

Znajomość języka angielskiego można doskonalić poprzez:


Znajomość języka francuskiego można doskonalić poprzez:


Znajomość języka hiszpańskiego można doskonalić poprzez:


Znajomość języka niemieckiego można doskonalić poprzez: