07Środa, 7 grudnia 2022Agata, Ambroży, Marcin
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

KLASA PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

W tej klasie uczniowie dodatkowo w ramach lekcji będą mieć materiał poszerzony o elementy ratownictwa medycznego wraz z kursem pierwszej pomocy oraz o wybrane zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i neurologopedii.

 

Model kształcenia w tej klasie zakłada połączenie kompetencji humanistycznych z przyrodniczymi. Nauka zostanie poszerzona o elementy ratownictwa medycznego (dla chętnych certyfikowany kurs pierwszej pomocy), podstawy psychologii, elementy dietetyki i podstawy kosmetologii. Dodatkowo zapoznają się z elementami medioznawstwa, otrzymają możliwość skorzystania z warsztatów dziennikarskich i kreatywnego pisania.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: psychologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ochrona zabytków, edytorstwo, intermedia.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.