29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

KLASA PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

 

Model kształcenia w tej klasie zakłada połączenie kompetencji humanistycznych z przyrodniczymi. Nauka zostanie poszerzona o elementy ratownictwa medycznego (dla chętnych certyfikowany kurs pierwszej pomocy), podstawy psychologii, elementy dietetyki i podstawy kosmetologii. Na lekcjach będą prezentowane wybrane zagadnienia z zakresu neurodydaktyki i neurologopedii. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z elementami medioznawstwa, otrzymają możliwość skorzystania z warsztatów dziennikarskich i kreatywnego pisania poprzez udział w konkursach literackich i poetyckich.

Program klasy psychologicznej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: psychologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, ochrona zabytków, edytorstwo, intermedia.WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.