17Poniedziałek, 17 czerwca 2024Albert, Laura, Adolf
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

„Trzeba znaleźć w sobie tyle siły, by nasz naród mógł skutecznie oprzeć się tym tendencjom współczesnej cywilizacji, które proponuje odejście od wartości duchowych na rzecz nieograniczonej konsumpcji czy też porzucenie tradycyjnych wartości religijnych i moralnych dla kultury laickiej i etycznego relatywizmu...”

Jan  Paweł II

Szkoła dąży do tego, aby uczeń kończący XXVIII Liceum Ogólnokształcące  był człowiekiem:

dążącym do prawdy.

Przygotowanym do dalszego kształcenia z ukierunkowaniem na studia wyższe.

Świadomym życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.

Umiejącym pracować indywidualnie i w zespole.

Twórczo myślący.

Umiejącym skutecznie porozumiewać się.

Umiejącym uczyć się przez całe życie.

Umiejącym planować swoją pracę i ją organizować.

 

Był człowiekiem:

tolerancyjnym.

Odpowiedzialnym za siebie i innych.

Aktywnym.

Ciekawym świata.

Uczciwym i prawym.

Przestrzegającym prawa.

Kulturalnym.

Obowiązkowym.

Samodzielnym.

Promującym zdrowy styl życia.

Sprawnym fizycznie.

Młodym Krakowianinem, Małopolaninem.

Szanującym wartości rodzinne.

Świadomym korzeni naszej Ojczyzny.

Znającym języki obce.

Krytycznym Europejczykiem.

 

Człowiekiem wolnym, zdolnym do dokonania właściwych wyborów.