30Czwartek, 30 maja 2024Joanna, Feliks, Ferdynand
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Od roku 2009 w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa nasza szkoła realizuje projekt Bezpieczna Szkoła – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
Do roku 2021 otrzymaliśmy 2 Certyfikaty jako Bezpieczna Szkoła oraz otrzymaliśmy LIDERA BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
Projekt jest prowadzony pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
W ramach prowadzonych działań z roku na rok staramy się poprawiać bezpieczeństwo nie tylko na terenie szkoły ale też poza nią dla naszej całej społeczności XXVIII LO.