14Niedziela, 14 lipca 2024Stella, Bonawentura, Marcelin
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Dokumenty:

 

 Egzamin ósmoklasisty przedstawiony w procentach mnożymy:

- język polski  x  0,35

- matematyka  x  0,35

-język obcy nowożytny   x  0,30

Zasady przeliczania na punkty ocen wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyrażonych w stopniu:

- celującym                  18 punktów

- bardzo dobrym        17 punktów

- dobrym                     14 punktów

- dostatecznym           8 punktów

- dopuszczającym        2 punkty

 

Punktowane przedmioty w poszczególnych klasach:

Klasa  1 a   - psychologiczna

j.polski

                      matematyka

j.angielski

                      biologia

Klasa 1 b   -  turystyczna

j.polski

                      matematyka

j.angielski

                      geografia

Klasa  1  c -   europejska

j.polski

                      matematyka

j.angielski

                      geografia

 

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

 

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.