25Wtorek, 25 stycznia 2022Tatiana, Paweł, Miłosz
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

Dokumenty:

 

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Dokumenty wyślij na adres: rekrutacja@28lo.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.

 

Jak policzyć punkty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty pomnóż:

Z języka polskiego x 0,35
Z matematyki x 0,35
Z języka obcego x 0,3

Świadectwo ukończenia szkoły:

Klasa A - Medialna

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski

Drugi punktowany przedmiot: matematyka

Trzeci punktowany przedmiot: historia

Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki

 

Klasa B - Geograficzna

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski

Drugi punktowany przedmiot: matematyka

Trzeci punktowany przedmiot: geografia

Czwarty punktowany przedmiot: informatyka na specjalizacji informatycznej, język obcy na specjalizacji turystycznej

 

Klasa C - Medyczna

Pierwszy punktowany przedmiot: język polski

Drugi punktowany przedmiot: matematyka

Trzeci punktowany przedmiot: język angielski

Czwarty punktowany przedmiot: biologia

 

 

Celujący 18 p., bardzo dobry 17 p., dobry 14 p., dostateczny 8 p., dopuszczający 2p.

Dodatkowe punkty dają:

świadectwo z wyróżnieniem 7 p

wolontariat 3 p.

inne szczególne osiągnięcia – max. 18 p.