30Czwartek, 30 maja 2024Joanna, Feliks, Ferdynand
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

KLASA TURYSTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski.

. Zakres omawianego materiału zostanie poszerzony o elementy turyzmu, a także zagadnienia dotyczące technologii geoinformacyjnych, dzięki którym możliwa jest charakterystyka, obiektów, zjawisk i procesów, a także prognozowanie zjawisk o charakterze przestrzennym, m.in. zapoznanie się z aplikacjami cyfrowymi takimi jak System Informacji Geograficznej.

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: geografia, krajoznawstwo, geologia, geodezja, gospodarka przestrzenna itp.

 

Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: informatyka społeczna, informatyka, geografia, geologia, geodezja, gospodarka przestrzenna itp.

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.