14Niedziela, 14 lipca 2024Stella, Bonawentura, Marcelin
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

W ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonuje w naszym Liceum Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Skupia ono młodzież realizującą praktycznie zasady humanitaryzmu. Członkowie doskonalą umiejętności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach oraz dokształcają się na kursach, które kończą się wydaniem certyfikatu ważnego w krajach UE. Najlepsi w zakresie pierwszej pomocy uczestniczą w pozaszkolnych imprezach lokalnych, stanowiąc obsługę medyczną oraz demonstrują sposoby udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Drużyna medyczno-sanitarna szkoły corocznie uczestniczy w Krakowskich Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy osiągając wysokie lokaty. Uczniowie skupieni w kole, podejmują działania charytatywne na rzecz potrzebujących. Organizowane są przedświąteczne zbiórki żywności oraz kwesty do puszek z przeznaczeniem na pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los.

logo_pck

Więcej informacji na temat szkolnego koła PCK można znaleźć w prezentacji.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Leszek Siwiec.

 

POMOC DLA WOJTKA

Wspólna akcja zbiórki kwestarskiej Samorządu Uczniowskiego, szkolnego koła „Caritas” i szkolnego koła PCK przeprowadzona w dniach 26 – 30 listopada 2012r. pozwoliła zebrać kwotę 336 złotych z przeznaczeniem na pomoc w leczeniu chłopca chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zebrane środki przekazane zostaną „Fundacji Przeciwko Leukemii”.

CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA - 2012 ROK

W ramach corocznie realizowanej przez społeczność XXVIII LO pomocy świątecznej dla ubogich, uczniowie klas I B i II C przeprowadzili w dniach 26 – 30 listopada 2012r. zbiórkę żywności. Zebrane artykuły przekazano do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, gdzie po wykonaniu paczek świątecznych przekazane zostaną rodzinom wielodzietnym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.