19Niedziela, 19 września 2021Konstancja, Emilia, Julian
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo
czwartek, 22 lipca 2021

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani do XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie (informacja jest widoczna w systemie Omikron oraz lista jest wywieszona w szkole) zobowiązani są złożyć w dniach 23 lipca do 30 lipca następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
- 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie);
- kartę zdrowia z gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Dokumenty te stanowią "potwierdzenie woli" uczęszczania do szkoły - niezłożenie ich w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w XXVIII LO w Krakowie.

 

Od 23 lipca do 29 lipca komisja Rekrutacyjna przyjmuję w godzinach 09:00 do 13:00
30 lipca w godzinach 09:00 do 15:00

 

Serdecznie zapraszamy.

02 sierpnia zostaną ogłoszone listy Kandydatów przyjętych do szkoły.