30Czwartek, 30 maja 2024Joanna, Feliks, Ferdynand
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo
niedziela, 8 maja 2022

Budżet Obywatelski

Numer projektu Tytuł projektu Opis projektu Szacunkowy koszt (w zł)
PRZYJĘTY
1 LUSTRA DO SZATNI WF Projekt ma polegać na wyposażeniu szatni przy sali gimnastycznej       w lustra. 919,00 zł
3 ZIELONA PRZESTRZEŃ Projekt ma polegać na stworzeniu miejsca odpoczynku wokół szkoły, posadzeniu krzewów i kwiatów 2 496,20 zł
4 SZAFKI DO SZATNI WF Projekt ma polegać na wyposażeniu szatni przy sali gimnastycznej       w szafki na rzeczy osobiste uczniów. 1 759,00 zł
5 SZAFKI NA KORYTARZ SZKOLNY Projekt ma polegać na zakupie metalowych szafek na książki na korytarz szkolny.  1 393,55 zł
6 KLIMATYZACJA Projekt ma polegać na zamontowaniu klimatyzacji w sali nr 37.  2 500,00 zł
PEŁNA NAZWA SZKOŁY:  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. W. Bednarskiego w Krakowie
ODRZUCONY
Numer projektu Tytuł projektu Opis projektu Uzasadnienie odrzucenia projektu
2 Lodówka na lody Zakup lodówko-zmrażarki do sklepiku szkolnego oraz zakup pierwszej partii lodów. Sprzedaż lodów miałaby finansować zakup kolejnych partii lodów. Projekt nie uwzględnia kosztów transportu i wniesienia lodówko-zamrażarki oraz transportu lodów zgodnie z przepisami, nie wyjaśnia, kto i na jakich zasadach miałby lody sprzedawać. Ponadto sklepik szkolny jest oddany w ajencję i wyposażanie go oraz wprowadzanie asortymentu do sprzedaży nie leży w gestii szkoły.
6 kula dyskotekowa Zakup kuli dyskotekowej do Sali gimnastycznej do wykorzystania podczas dyskotek. Odrzucony ze względu na przepisy BHP, które nie pozwalają na wieszanie w Sali gimnastycznej szklanych, niezabezpieczonych przedmiotów. Ponadto brakuje kosztów robocizny. Dodać należy, że w liceum dyskoteki szkolne cieszą znikomym zainteresowaniem i organizowanie jest niezasadne.