29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo
czwartek, 7 listopada 2019

"Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach" - o lagrach i łagrach

W tym tygodniu w 28 LO odbywają się lekcje wychowawcze poświęcone lagrom i łagrom. Mówimy o systemie obozów koncentracyjnych, obozów pracy i obozów śmierci, tworzonych przez faszystowskie Niemcy i ZSRR w XX wieku. Przypominamy świadectwa ludobójstwa i terroru, zapisane w literaturze. Cykl opowiadań "Pożegnanie z Marią" przedstawia życie więźniów Auschwitz, największego nazistowskiego obozu śmierci. Tadeusz Borowski opisuje nieludzki system obozowy, który pozbawia  człowieka nadziei i godności. Gustaw - Herling Grudziński, ocalały więzień łagru w Jercewie, opisuje w cyklu opowiadań "Inny świat" postacie swoich współwięźniów. System obozów koncentracyjnych GUŁAG w ZSRR pochłonął nawet 60 milinów osób, dokładna ich liczba jest dzisiaj niemożliwa do oszacowania.

Jacek Kaczmarski, "Szkielet Mengele" https://www.youtube.com/watch?v=rGJHEZZTg-k