29Czwartek, 29 lutego 2024Lutosław, Roman, Teofil
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo
środa, 2 października 2019

Trening w ewakuacji z budynku szkolnego 2019 rok.

Trening w ewakuacji z budynku szkolnego.

Corocznie w naszej Szkole przeprowadzana jest symulacja ewakuacji. Tegoroczna została przeprowadzona w dniu 26 września 2019 roku.

Celem było sprawdzenie sprawnego opuszczenia budynku i dojścia do nowo wyznaczonego rejonu ewakuacji przy zwiększonej ilości uczniów klas pierwszych.

Wobec postępujących zmian w najbliższym otoczeniu naszej Szkoły konieczne jest sprawdzanie różnych wariantów zorganizowanego i sprawnego opuszczania miejsc, w których może wystąpić sytuacja zagrażająca życiu, zdrowiu i mieniu.

Młodzież pod opieką nauczycieli i przy pomocy personelu administracji oraz obsługi bardzo sprawnie wykonała czynności ewakuacji. Czas wyjścia wyniósł trzy minuty a sprawdzenie stanu osobowego i obiektu trawo kolejne trzy minuty.

Po przerwie na trening wszyscy wrócili na zajęcia lekcyjne.